Biološka zaštita vinograda

Izuzetnu pažnju posvećujemo biološkoj zaštiti vinograda  na tradicionalan način koristeći sokolarske ptice.
Zaštitu poržava „Društvo Sokolara Srbije“